برکزاری اولین کنفرانس زبان انگلیسی در استان اردبیل

برکزاری اولین کنفرانس زبان انگلیسی در استان اردبیل
برکزاری اولین کنفرانس زبان انگلیسی در استان اردبیل توسط بهار زبان آموزان اردبیل
ادامه مطلب

امکان واریز شهریه به صورت کارت به کارت و یا اینترنتی فراهم گردید.

امکان واریز شهریه به صورت کارت به کارت و یا اینترنتی فراهم گردید.
به منظور تامین رفاه زبان آموزان و والدین محترم امکان واریز شهریه از راههای زیر امکان پذیر می باشد :
1- واریز کارت به کارت به حساب موسسه بهار زبان آموزان
2- واریز از طریق سایت اینترنتی به نشانی www.bzra.ir و مراجعه به بخش سامانه الکترونیکی در بالای صفحه و سپس انتخاب پرداخت اینترنتی شهریه
3- مراجعه حضوری به آموزشگاه و پرداخت از طریق دستگاه POS
4- مراجعه حضوری به آموزشگاه و پرداخت نقدی


ادامه مطلب

برگزاری آزمونهای تافل در موسسه بهار زبان آموزان اردبیل

برگزاری آزمونهای تافل در موسسه بهار زبان آموزان اردبیل
مطابق تفاهم نامه بعمل آمده موسسه بهار زبان آموزان اردبیل به عنوان تنها برگزار کننده آزمون تافل در استان اردبیل برگزیده گردید و از این به بعد آزمونهای تافل Junior و Primary در محل موسسه برگزار خواهد گردید .
ادامه مطلب

آدرس جدید آموزشگاه بهار زبان آموزان اردبیل

آدرس جدید آموزشگاه بهار زبان آموزان اردبیل
به منظور رفاه زبان آموزان و خانواده های محترم ، محل آموزشگاه
به آدرس : مابین میدان قدس و میدان ججین - جنب صندوق بازنشستگی کشور انتقال یافت.
تلفن تماس : 33239060
ادامه مطلب

برگزاری آزمونهای تافل در موسسه بهار زبان آموزان اردبیل

مطابق تفاهم نامه بعمل آمده موسسه بهار زبان آموزان اردبیل به عنوان تنها برگزار کننده آزمون تافل در استان اردبیل برگزیده گردید و از این به بعد آزمونهای تافل Junior و Primary در محل موسسه برگزار خواهد گردید .
ادامه مطلب

امکان واریز شهریه به صورت کارت به کارت و یا اینترنتی فراهم گردید.

به منظور تامین رفاه زبان آموزان و والدین محترم امکان واریز شهریه از راههای زیر امکان پذیر می باشد :
1- واریز کارت به کارت به حساب موسسه بهار زبان آموزان
2- واریز از طریق سایت اینترنتی به نشانی www.bzra.ir و مراجعه به بخش سامانه الکترونیکی در بالای صفحه و سپس انتخاب پرداخت اینترنتی شهریه
3- مراجعه حضوری به آموزشگاه و پرداخت از طریق دستگاه POS
4- مراجعه حضوری به آموزشگاه و پرداخت نقدی


ادامه مطلب