جشن روز پدر در موسسه

جشن روز پدر در موسسه

دیدار کادر و زبان آموزان موسسه بهار زبان از پدرانی که در خانه سالمندان هستند.

پدر؛ تکیه گاهی است که بهشت زیر پایش نیست..

اما همیشه به جرم پدر بودن باید ایستادگی کند؛ و با وجود همه مشکلات,

 

به تو لبخند زند تا تو دلگرم شوی که اگر بدانی …چه کسی ،

کشتی زندگی را از میان موج های سهمگین روزگار به

ساحل آرام رویاهایت رسانده است؛ “پدرت”را می پرستیدی……

جشن روز پدر در موسسه